Press here to visit the Homepage Press here to contact us.
Monday, 19. August 2019  


Καλώς ήρθατε στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου (  ΒΙΟΠΑ ) Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τις πληροφορίες, έγγραφα, αιτήσεις που αναζητάτε σχετικά με το ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου.

 

E' KPS: Greece 2013 and beyond......

Η πολιτική συνοχής μετά το 2013: σε συζήτηση υψηλού επιπέδου στο Maribor της Σλοβενίας, η Επίτροπος κ. Hübner τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στο μέλλον

Η κ. Danuta Hübner, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική, ομιλεί σήμερα σε σημαντικό συνέδριο που διοργανώνεται στο Maribor της Σλοβενίας με θέμα τη μελλοντική μορφή της πολιτικής συνοχής μετά το 2013. Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώνεται από τη σλοβενική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει μια ευκαιρία για συζήτηση του πεδίου εφαρμογής και του αντικτύπου της πολιτικής, ενώ προλειαίνει το έδαφος για την επικείμενη συζήτηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Επίτροπος θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των συνεισφορών στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση στο Maribor περιλαμβάνονται εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο) και άλλοι ενδιαφερόμενοι για την πολιτική συνοχής (ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, περιφερειακές ενώσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, η BusinessEurope).

Σε δηλώσεις της πριν από τη συνάντηση, η Επίτροπος κ. Hübner τόνισε: «Η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια πολιτική που ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση, σε μια πολιτική που στηρίζει την ενδογενή ανάπτυξη των περιφερειών μας. Για το λόγο αυτό η μεταρρύθμιση κατά την περίοδο 2007-2013 άλλαξε ακόμη περισσότερο την κατεύθυνση της πολιτικής συνοχής προς τις επενδύσεις που ενισχύουν περισσότερο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Σχολιάζοντας τη σημερινή συζήτηση, η Επίτροπος πρόσθεσε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες επιβάλλουν μια πολιτική η οποία στοχεύει στους διαρθρωτικούς παράγοντες της ανταγωνιστικότητας, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας και προωθεί την αναδιάρθρωση των περιφερειακών οικονομιών, εκμεταλλευόμενη τους ειδικούς υλικούς, θεσμικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν οι οικονομίες αυτές. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι ενέργειες συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια, τη δημογραφία και την κοινωνική ένταξη. Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής πρέπει να διεξαχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

 

 

Δημόσια διαβούλευση: τα πρώτα αποτελέσματα

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση, στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Στη διαβούλευση ελήφθησαν περισσότερες από 100 απαντήσεις από κράτη μέλη, περιφέρειες, πόλεις, θεσμικά όργανα της ΕΕ, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακούς και πολίτες, που απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνονταν στην τέταρτη έκθεση για τη συνοχή (2007).

Μερικά γενικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι τα εξής:

  • Οι ανταποκριθέντες τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά κάθε απόπειρας επαναφοράς του εθνικού χαρακτήρα της πολιτικής αυτής.
  • Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ήταν υπέρ της αρχής της «εξειδίκευσης» σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες επενδύουν τους πόρους που προορίζονται για την πολιτική συνοχής σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της ΄Ενωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
  • Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών της Ευρώπης και επομένως πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η εδαφική συνεργασία αναγνωρίζεται σαφώς ως ουσιαστικό τμήμα της πολιτικής συνοχής, ενώ σε ολόκληρη την ΄Ενωση υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ανάπτυξη αυτού του στόχου στο μέλλον.
  • Πολλές συνεισφορές από περιφερειακές και τοπικές αρχές επικαλούνται την αρχή της επικουρικότητας και επιθυμούν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.
  • Κατά τη διαβούλευση διατυπώθηκαν, επίσης, αιτήματα για επαναφορά του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης στην οικογένεια των μέσων συνοχής.

Επόμενα βήματα

• Tον προσεχή Ιούνιο η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πέμπτη έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η έκθεση θα περιλαμβάνει σύνοψη της δημόσιας διαβούλευσης.

• Η Επιτροπή θα εκδώσει πράσινη βίβλο για την εδαφική συνοχή το Σεπτέμβριο του 2008.

• Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει εντός του έτους αναλυτικό έγγραφο στο οποίο θα αναπτύσσονται σενάρια για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες το 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για την πολιτική συνοχής:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_el.cfm

 

 

 

 

  

 


powered by HOTSoft.gr
ιντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες