Press here to visit the Homepage Press here to contact us.
Saturday, 17. August 2019  


Καλώς ήρθατε στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου (  ΒΙΟΠΑ ) Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τις πληροφορίες, έγγραφα, αιτήσεις που αναζητάτε σχετικά με το ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου.

 

Ψηφιακό Ρέθυμνο: Ερωτηματολόγιο για μελέτη σκοπιμότητας

Οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες του διαδικτύου έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει την απλή επικοινωνία, προσφέροντας την οργανωμένη και αποτελεσματική  παρουσία οργανισμών, θεσμών, κοινοτήτων και επιχειρήσεων στον παγκόσμιο ψηφιακό ιστό.


Ο συνδυασμός της συνεχούς  τεχνολογικής καινοτομίας  με την όλο και αυξανόμενη εμπλοκή του κοινού με το συγκεκριμένο μέσο, προσφέρει πληθώρα λύσεων και δυνατοτήτων σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πνεύμα της οργάνωσης των κοινωνιών σε πόλεις,  διάφορες ψηφιακές - εικονικές αναπαραστάσεις πόλεων και των ηχητικών τους τοπίων (π.χ. χαρακτηριστικοί ήχοι περιοχών της) εμφανίζονται τον τελευταίο καιρό και εδρεύουν στα παγκόσμια  ευρυζωνικά  δίκτυα οπτικών ινών. Επιπρόσθετα ευρωπαϊκές οδηγίες και συνεπακόλουθα διατάγματα εθνικής συμμόρφωσης σε θέματα σχετικά με ηχορύπανσης (ιδιαιτέρως σε τουριστικές και προστατευόμενες περιοχές) επιβάλλουν την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης και ψηφιακής πρόσβασης σε αυτές. Πρόκειται για επίπεδα των έξυπνων πόλεων του μέλλοντος βασική προϋπόθεση των οποίων είναι οι προσπάθειες συνένωσης των τοπικών συστημάτων καινοτομίας με τα ψηφιακά δίκτυα και τις εφαρμογές της κοινωνίας της πληροφορίας. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών θα είναι η ευκολία στην πρόσβαση στην πληροφορία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού όπως, άτομα χωρίς γνώσεις υπολογιστών, ηλικιωμένοι, άτομα χωρίς ευχέρεια στο γραπτό λόγο (αγράμματοι, μετανάστες κλπ) και άτομα με ειδικές ικανότητες. Σε αυτά τα πλαίσια προτείνεται να υλοποιηθεί και η εφαρμογή «Η εικονική πόλη του Ρεθύμνου».

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός δυναμικού και διαδραστικού διαδικτυακού περιβάλλοντος για την πόλη του Ρεθύμνου.  Στόχος του προγράμματος είναι η πολυδιάστατη προβολή της πόλης μέσα από ένα σύνολο πολυμεσικών εφαρμογών.  Η προβολή αφορά  στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της πόλης, αλλά και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτής.  Με τον τρόπο αυτό η πρόταση κινείται σε τρεις οριζόντιους άξονες:  Πολιτισμός – Τέχνες – Επιχειρηματικότητα. Απευθύνεται με ενημερωτικό και εξυπηρετικό τρόπο στους πολίτες καθώς και σε υποψήφιους επισκέπτες της πόλης.

Από τεχνολογικής σκοπιάς θα γίνει χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων για την ολοκληρωμένη, αποτελεσματική  καθώς και θεαματική προβολή του Ρεθύμνου.

Όσον αφορά το επίπεδο οπτικής εικονικής αναπαράστασης, μεταξύ άλλων προβλέπεται, η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες), μιας βάσης δεδομένων, ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, ενός μοντέλου τρισδιάστατης απεικόνισης της παλιάς πόλης, ενώ τα παραπάνω θα ενισχυθούν με διαδραστικές τεχνολογίες απεικόνισης (σφαιρικά πανοράματα, εικόνες gigapixel, κ.α.) που θα προβάλουν τους χώρους πολιτισμού, τεχνών, φυσικού πλούτου και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τον πιο ρεαλιστικό και πιστό τρόπο. Παράλληλα η «εικονική πόλη του Ρεθύμνου», μέσω εικονικών περιηγήσεων και ξεναγήσεων θα προβάλλει διάφορα πολιτισμικά δρώμενα καθώς και τις παραδοσιακές βιοτεχνικές δραστηριότητες της πόλης.

 

Σχετικά με το επίπεδο ηχητικής εικονικής αναπαράστασης της πόλης μεταξύ άλλων προβλέπεται:

(α) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος σταθμών επίβλεψης και καταγραφής περιβαλλοντικού θορύβου. Υλοποίηση λογισμικού για την παροχή δυνατότητας χαρτογράφησης του θορύβου σε πραγματικό χρόνο. Επιπροσθέτως δυνατότητα καταγραφής και προβολής του ηχητικού περιβάλλοντος με οικολογικό ενδιαφέρον (ηχοτοπία).

(β) Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικών παραγωγών (π.χ. ηχογραφήσεις, μουσικές παραγωγές, μουσικά όργανα, διαφημίσεις), δυνατότητα δικτυακής μετάδοσης μουσικών δρώμενων, συνεδρίων, ημερίδων και υποστήριξη επικοινωνίας μέσω μουσικής ήχου και βίντεο από απομακρυσμένους χώρους.

(γ)   Υποστήριξη επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής μέσω προφορικού λόγου. Απόδοση του περιεχομένου ιστοσελίδων και διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνητού προφορικού λόγου. Δημιουργία ηχητικών οδηγιών χρήσης, ηχητική χρήση εντολών κλπ.


Ερωτηματολόγιο:

Promeleti_Psifiako_Rethymno.doc    1.87 MB

 

 

 

  

 


powered by HOTSoft.gr
ιντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες