Press here to visit the Homepage Press here to contact us.
Monday, 19. August 2019  


Καλώς ήρθατε στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου (  ΒΙΟΠΑ ) Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τις πληροφορίες, έγγραφα, αιτήσεις που αναζητάτε σχετικά με το ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαλεί συζήτηση σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά διαδικτυακού δημιουργικού περιεχομένου

 

 

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την πρόκληση που συνιστά η δημιουργία ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς δημιουργικού περιεχομένου, όπως τα βιβλία, η μουσική, οι ταινίες ή τα βιντεοπαιχνίδια . Σύμφωνα με μελέτες της Επιτροπής, μια γνήσια ενιαία αγορά, χωρίς σύνορα, για επιγραμμικό (διαδικτυακό) δημιουργικό περιεχόμενο θα μπορούσε να τετραπλασιάσει τα έσοδα λιανικής του κλάδου του δημιουργικού περιεχομένου, εφόσον ληφθούν σαφή και φιλικά προς τον καταναλωτή μέτρα από τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές (βλ. IP/07/95 ).

 Η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου προσφέρει συνεπώς σημαντικές ευκαιρίες για την Ευρώπη, την θέτει όμως συγχρόνως αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Πρώτα απ’ όλα, η ψηφιακή διανομή πολιτισμικών προϊόντων και υπηρεσιών προσκρούει σε κανονιστικά και εδαφικά εμπόδια, τα οποία μπορούν επίσης να παρακωλύσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Επιπλέον, η παράνομη τηλεφόρτωση σε μεγάλη κλίμακα είναι δυνατόν να διακυβεύσει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης ενιαίας αγοράς ψηφιακού περιεχόμενο· χρειάζεται, επομένως, να προωθηθεί πολύ περισσότερο η νόμιμη προσφορά περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το έγγραφο προβληματισμού - που συντάχθηκε από κοινού από τις υπηρεσίες των Επιτρόπων Reding και McCreevy – περιγράφει τις προκλήσεις για τρεις ομάδες εμπλεκομένων φορέων – κατόχους δικαιωμάτων, καταναλωτές και εμπορικούς χρήστες – και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε ευρύ διάλογο σχετικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών. Οι σχετικές παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2010.

«Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το Διαδίκτυο είναι δύο κινητήριες δυνάμεις δημιουργικότητας και καινοτομίας προς το κοινό όφελος όλων των Ευρωπαίων. Πρέπει να συνεκτιμηθούν στη σχεδιαζόμενη νέα ανταγωνιστική και ακμάζουσα ενιαία ψηφιακή αγορά . Μια τέτοια ενιαία ψηφιακή αγορά μπορεί να διαμορφωθεί μόνο με τη συμμετοχή των δημιουργών περιεχομένου αφενός και με τους ενδιαφερόμενους χρήστες και καινοτόμους καταναλωτές της "ψηφιακής γενιάς" αφετέρου», δήλωσε η κυρία Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Η βασική μου προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια θα είναι η διαμόρφωση, σε συνεργασία με άλλους Επιτρόπους, ενός απλού, εύχρηστου για τους καταναλωτές νομικού πλαισίου για τη διασυνοριακή διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δίκαια αμοιβή των δημιουργών».

«Η προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή σχέδια – βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομίας της γνώσης και έχει καίρια σημασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μεταρρύθμιση: στήριξη σε υγιές οικονομικό υπόβαθρο, όχι απλώς σε νομικές έννοιες, και επικέντρωση σε λύσεις που προωθούν την καινοτομία και τις επενδύσεις στην πραγματική ζωή», δήλωσε ο κ. Charlie McCreevy, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την Εσωτερική Αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ενιαία ψηφιακή αγορά και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει νέες ιδέες για την τόνωση της αγοράς της επιγραμμικής διανομής δημιουργικού περιεχομένου. Στο έγγραφο προβληματισμού υπογραμμίζεται η θεμελιώδης σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τη δημιουργικότητα στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης .

Η Επιτροπή δήλωσε ότι χρειάζονται ειδικοί κανόνες προς όφελος των καταν αλωτών και της ανταγωνιστικότητας προκειμένου να δημιουργηθεί μια γνήσια ενιαία αγορά δημιουργικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Για να επιτευχθεί αυτό, όρισε τρία πεδία στα οποία πρέπει να ληφθούν νομοθετικά μέτρα με σκοπό:

  • ν α εξασφαλιστεί η ανταμοιβή της δημιουργικότητας ώστε να ωφεληθούν οι δημιουργοί και οι κάτοχοι δικαιωμάτων και να ανθήσει η πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης στον ψηφιακό κόσμο·

  • να δοθούν στους καταναλωτές, σε σαφώς καθορισμένες τιμές, νόμιμα μέσα πρόσβασης, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, σε ευρύ φάσμα περιεχομένων μέσω των ψηφιακών δικτύων·

  • να εξισωθούν οι όροι ανταγωνισμού για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις καινοτόμες λύσεις για διανομή δημιουργικού περιεχομένου ανά την ΕΕ.

Στην Ευρώπη, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας (που περιλαμβάνει δημοσιευμένο περιεχόμενο, όπως βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μουσικά έργα και ηχογραφήσεις, ταινίες, βίντεο κατά παραγγελία και βιντεοπαιχνίδια) εμφανίζει κύκλο εργασιών άνω των 650 δισ. ευρώ ετησίως και αντιπροσωπεύει το 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, απασχολώντας περισσότερο από 3% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη οφείλουν, επομένως, να προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως στα πλαίσια ενός εξελισσόμενου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των διεξαγόμενων συζητήσεων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου , και προκειμένου να συμβάλει σε ανάλογες συζητήσεις που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή επιθυμεί να επικεντρώσει τον διάλογο σε πρακτικά μέτρα για την προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, πρωτοβουλιών του κλάδου και καινοτόμων λύσεων, καθώς και στην ενδεχόμενη ανάγκη εναρμόνισης, επικαιροποίησης ή αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Πλαίσιο :

Στη ν ομιλία της 9ης Ιουλίου, η Επίτροπος κυρία Reding εξέθεσε την προοπτική για ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο ( SPEECH/09/336 ). Για να τροφοδοτήσει το θεματολόγιο αυτό, το έγγραφο προβληματισμού που δημοσιεύεται σήμερα συνοψίζει τα αποτελέσματα δύο δημόσιων διαβουλεύσεων (βλ. IP/06/1071 και IP/08/5 ), της «Πλατφόρμας Επιγραμμικού Περιεχομένου» της Επιτροπής (βλ. τελική έκθεση στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_platform_report.pdf ) και των σχετικών με το θέμα αυτό πρωτοβουλιών της Επιτροπής (βλ. Report on Opportunities and barriers to online retailing - έκθεση σχετικά με τις ευκαιρίες και τα εμπόδια για τις λιανικές πωλήσεις μέσω Διαδικτύου - της Online Commerce Roundtable - στρογγυλή τράπεζα για τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, IP/08/1338 και http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html ), και κοινή δήλωση των συμμετεχόντων στην στρογγυλή τράπεζα της 19 ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με «γενικές αρχές για τη διαδικτυακή διανομή μουσικής», IP /09/1548 ).

Το έγγραφο προβληματισμού "Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future" (Δημιουργικό περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή ενιαία ψηφιακή αγορά: προκλήσεις για το μέλλον) των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm

 

 

 

  

 


powered by HOTSoft.gr
ιντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες